Copyright 2018 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh - PWR Trade Template
Crear Pagina Web

Trang chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH VIÊN KHÓA 15 CHÚ Ý, TUẦN SINH HOẠT CD-SV K.15

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT VỀ BIÊN GIỚI VÀ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

 

Thông báo về việc thực hiện thống kê sinh viên ngoại trú năm học 2018 2019 (Ngày 07/11/2018)

 

 

 Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển hệ đại học bằng thứ 2 hình thức chính quy năm 2018 (Ngày  30/10/2018)

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ nhập học của sinh viên Khóa 18.  (Ngày  10/10/2018)

 

 

 

 

      Xem các tin trước

 

 

      Xem các tin trước 

 

      TIN TỨC THỜI SỰ

 

 

 

 

 

       Xem các tin trước

      

 

 

        Xem các tin trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m