Copyright 2022 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh
Crear Pagina Web

Trang chính

Thông báo Danh sách Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 - Dự kiến

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách Học bổng dự kiến.

Lí do: Danh sách Học bổng dự kiến đã đăng tải ngày 12/3/2022 bị sai sót do lỗi phần mềm xét học bổng.

SV xem danh sách Học bổng dự kiến bên dưới, nếu có thắc mắc, SV liên hệ trực tiếp phòng Công tác sinh viên (C.D001) trong giờ hành chính để được giải đáp.

Thời gian phản hồi: trước 17g00 ngày 25/3/2022 (thứ 6)

Xem danh sách học bổng tại đây

f t g m