Copyright 2022 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh
Crear Pagina Web

Trang chính

 

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2

 NĂM HỌC 2018 – 2019

 (Dự kiến)

1. Khoa Tài chính – Kế toán

2. Khoa Giáo dục Chính trị

3. Khoa Công nghệ thông tin

4. Khoa SPKH Tự nhiên

5. Khoa SP Kỹ thuật

6. Khoa Luật

7. Khoa Mỹ thuật

8. Khoa Toán - Ứng dụng

9. Khoa Giáo dục

 10. Khoa SPKH Xã hội 

11. Khoa Giáo dục Mầm non

12. Khoa Khoa học Môi trường

13. Khoa Nghệ thuật

14. Khoa Ngoại ngữ

15. Khoa Quan hệ Quốc tế 

16. Khoa Quản trị Kinh doanh

17. Khoa Thư viện  - Văn phòng

18. Khoa Giáo dục Tiểu học

19. Khoa Điện tử - Viễn thông

 

 

 

 Lưu ý: Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên xem, kiểm tra nếu có sai sót các khoa ghi nhận chỉnh sửa và báo về phòng Công tác sinh viên.

Hạn chót để chỉnh sửa là ngày 26/7/2019.

 

 

f t g m