Copyright 2022 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh
Crear Pagina Web

Trang chính

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN, HỌC VIÊN TỪ 01/3/2021

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Đội tuyển bóng đá sinh viên trường Đại học Sài Gòn tham gia Giải Futsal HDBank Sinh viên 

 

Đồng hành Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

 

 

   

     Xem các tin trước

 

 

 

 

 

Thông báo danh sách sinh viên nhận trợ cấp khó khăn do ảnh hưởng bởi hạn mặn và dịch viêm đường hô hấp cấp covid-19 gây ra 

(Ngày 24/04/2020)

 

 

 

Thông báo về việc hưởng ứng triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Ngày 07/8/2019)

  (Ngày 06/6/2019)

  Thông báo cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Xem các tin trước

 

 

f t g m