Copyright 2021 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh
Crear Pagina Web

Trang chính

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA MINIGAME ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN. (Chính thức)

Đợt ngày 24/5/2021

Đợt ngày 04/6/2021

 *Một số lưu ý: 

- Sinh viên có tên trong các danh sách này sẽ được cộng Điểm rèn luyện vào mục Các hoạt động đặc biệt do nhà trường huy động.

- Trong mỗi danh sách minigame, phòng CTSV đã ghi sẵn số điểm rèn luyện được cộng cho từng sinh viên ở mỗi đợt, nếu sv có tên trong cả 2 danh sách thì được cộng tổng điểm của cả 2 đợt.

f t g m