Copyright 2022 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh
Crear Pagina Web

Trang chính

Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách tại trường học kỳ I năm học 2020 - 2021

 

Sinh viên các khóa (K17-K18-K19) đọc kỹ thông báo và tra cứu danh sách có tên mình, xem hướng dẫn ở cột HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG.

 Nếu sinh viên không bổ sung hồ sơ sẽ không được hưởng các chế độ tại trường theo quy định./.

 

Xem thông báo

Danh sách sinh viên cần nộp bổ sung hồ sơ

f t g m