Copyright 2022 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh
Crear Pagina Web

Trang chính

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020 – 2021 KHÓA 17

 

     Sinh viên thực hiện theo yêu cầu:

  •  Nhập thông tin sinh viên.
  • Làm bài trắc nghiệm 30 câu. Đúng từ 15 câu trở lên là đạt yêu cầu. Nếu sinh viên làm chưa đạt 15 câu thì phải lảm lại cho đến khi đạt 15 câu.
  • Nếu làm đúng từ 15 câu trở lên Sinh viên chụp hình màn hình kết quả rồi dán vào mẫu tại đây (Mẫu nộp bài thu hoạch).
  •  Sinh viên in bài thu hoạch rồi nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng nộp về văn phòng khoa.
  • Lớp trưởng nộp bài về văn phòng khoa là trước ngày 11/5/2021. 

·        Thời gian mở link làm bài: từ 14g ngày 27/4/2021 đến trước 17g00 ngày 6/5/2021.

·        Sau khi hết thời gian làm bài, sinh viên không làm bài coi như là không đạt trong Tuần Sinh hoạt CD-SV, không được cấp chứng nhận và sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

       Lưu ý: Các khoa có sinh viên đang đi thực tập, Khoa lập danh sách nộp về phòng Công tác sinh viên. Sinh viên đi thực tập tự nghiên cứu Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp năm 2015 và làm bài thu hoạch nộp theo qui định.

                  Sinh không có lịch thực tập phải đi học và làm bài đạt từ 15 điểm trở lên mới được cấp chứng nhận hoàn thành Tuần Sinh hoạt CD-SV.

f t g m