Copyright 2019 - Phòng Công tác sinh viên - Trần Ngọc Ánh
Crear Pagina Web

Trang chính

        Sinh viên tra cứu kỹ các danh sách và làm theo hướng dẫn, sinh viên nào còn thiếu hồ sơ tiếp tục nộp bổ sung cho phòng Công tác sinh viên (phòng HB206 - khu Hiệu bộ cơ sở chính)

1. Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí

2. Danh sách sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo được hỗ trợ chi phí học tập 780.000đ/tháng

3. Danh sách sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn được trợ cấp 140.000đ/tháng 

4. Danh sách sinh viên thuộc diện hộ nghèo/mồ côi cả cha lẫn mẹ được trợ cấp 100.000đ/tháng

 *Một số lưu ý:

     - Các đối tượng được nhận trợ cấp 100.000đ/tháng hoặc 140.000đ/tháng tại trường (danh sách 3 và danh sách 4): đầu tháng 5/2018 sinh viên theo dõi trang web trường để biết thông tin nộp Giấy xác nhận mở tài khoản hoặc Giấy in sao kê tài khoản của ngân hàng cho phòng Kế hoạch Tài chính nhà trường làm thủ tục chuyển khoản.

     - Đối tượng nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập 780.000đ/tháng tại trường (danh sách 2): đầu năm 2019 sinh viên sẽ được nhận kinh phí này một lần cho cả năm 2018 (10 tháng), sinh viên theo dõi thường xuyên trên trang web của trường và web phòng Công tác sinh viên để nắm thông tin.

     Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên gặp thầy Hải để được giải quyết.

 

f t g m